Contra indicaties

voor een massage

Bij onderstaande aandoeningen masseer ik niet:

– Infectieziektes, griep, en koorts
– Besmettelijke (huid)aandoeningen
– Bij een orgaantransplantatie
– Bij een algemeen gevoel van onwelzijn waarvan de oorzaak niet bekend is
– Het onder invloed zijn van alcohol of drugs
– Bij onderstaande aandoeningen dient men eerst met een arts of specialist overlegt te hebben:
– De eerste drie maanden van een zwangerschap
– Bij (ernstige) diabetes
– Bij hart- en vaatziekten, te hoge bloeddruk
– Bij kanker

Verder is het voor mij belangrijk om te weten of er verse traumata en hematomen(bloeduitstortingen) geweest zijn, spataderen, ontstekingen

To top

Translate »