Voorwaarden Kadobonnen

Een Angelshart Kadobon voor ieder geefmoment!

3.1.
Een kadobon is schriftelijk van aard en heeft als doel het mogelijk te maken een Individuele behandeling of Workshop kado te geven.

3.2.
Een kadobon bevat een uniek codenummer, een bedrag en een verloopdatum. Deze worden aan Cliënt bekend gemaakt. Het codenummer dient als bewijsvoering dat het recht op de Individuele behandeling bestaat. Een codenummer kan gebruikt worden om één of meerdere Individuele behandelingen bij Angelshart mee te betalen. Bij geschil hierover geldt de administratie van Angelshart als bindend.

3.3.
Op de verloopdatum verliest de kadobon en het bijbehorende codenummer zijn geldigheid en waarde. Er bestaat geen recht op restitutie.

3.4.
Cliënt kan de kadobon aan een particuliere derde overdragen door middel van schenking, waarna deze derde zelf Cliënt is in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

3.5.
Er wordt slechts Individuele behandelingen verstrekt op vertoon van de volledige kadobon met codenummer tot het bij het codenummer horende bedrag. Indien de kosten van de Individuele behandeling lager zijn dan de waarde van de kadobon, behoudt de kadobon zijn waarde voor het resterende bedrag tot aan de oorspronkelijke verloopdatum. Cliënt heeft in dat geval geen recht op gedeeltelijke restitutie. Indien de kosten van de Individuele behandeling of workshop hoger zijn dan de (resterende) waarde van de kadobon dient de Cliënt het verschil vòòr de Individuele behandeling of workshop contant of per pin bij te betalen.

3.6.
Een kadobon wordt afgegeven of verstuurd na betaling contant of per pin, of na bijschrijving van het bedrag op het door Angelshart aangegeven rekeningnummer.

3.7.
De kadobon kan alleen voor Individuele behandelingen en workshops worden ingewisseld bij Angelshart. De kadobon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

3.8.
De kadobon van Angelshart is en blijft eigendom van Angelshart. Het is derhalve verboden de kadobon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden in te zetten zonder schriftelijke toestemming van Angelshart.

3.9.
De datum voor het verrichten van de Individuele behandeling of workshop is afhankelijk van de beschikbaarheid van Angelshart en wordt in overleg met Cliënt bepaald.

3.10.
Verlies van de kadobon met codenummer is voor rekening van de Cliënt. Angelshart verstrekt geen kopie.

3.11.
De bestelling van een kadobon kan niet geannuleerd worden.

To top

Translate »